DNHL 2. Liga Scores 2015/2016

3 - 2
DNHL 2. Liga

UniHockey Bayreuth vs Nürnberg Knights

1 - 4
DNHL 2. Liga

Nürnberg Knights vs HC Vilspiraten Amberg e.V.

1 - 6
DNHL 2. Liga

Trashers Nürnberg vs UniHockey Bayreuth

4 - 3
DNHL 2. Liga

HC Vilspiraten Amberg e.V. vs Nürnberg Knights

3 - 4
DNHL 2. Liga

Nürnberg Knights vs HC Vilspiraten Amberg e.V.

1 - 5
DNHL 2. Liga

UniHockey Bayreuth vs Trashers Nürnberg

1 - 9
DNHL 2. Liga - West

EHC Noris Warriors e.V. vs Trashers Nürnberg

1 - 3
DNHL 2. Liga - East

UniHockey Bayreuth vs Fighting Ducks Schwandorf

2 - 6
DNHL 2. Liga - West

Nürnberg Knights vs EC Eisbären Lauf 1b

1 - 6
DNHL 2. Liga - East

UniHockey Bayreuth vs HC Vilspiraten Amberg e.V.

6 - 4
DNHL 2. Liga - East

Crazy Ducks Bayreuth vs Eagles Neumarkt

5 - 1
DNHL 2. Liga - West

EC Eisbären Lauf 1b vs EHC Noris Warriors e.V.

0 - 4
DNHL 2. Liga - East

Eagles Neumarkt vs HC Vilspiraten Amberg e.V.

7 - 4
DNHL 2. Liga - West

Noris Vikings vs EHC Noris Warriors e.V.

7 - 2
DNHL 2. Liga - East

UniHockey Bayreuth vs Eagles Neumarkt

7 - 1
DNHL 2. Liga - West

Nürnberg Knights vs EHC Noris Warriors e.V.

6 - 3
DNHL 2. Liga - East

Eagles Neumarkt vs Crazy Ducks Bayreuth

4 - 1
DNHL 2. Liga - East

Fighting Ducks Schwandorf vs UniHockey Bayreuth

5 - 4
DNHL 2. Liga - West

EHC Noris Warriors e.V. vs Noris Vikings

3 - 4
DNHL 2. Liga - East

Crazy Ducks Bayreuth vs Fighting Ducks Schwandorf

1 - 6
DNHL 2. Liga - West

Trashers Nürnberg vs EHC Noris Warriors e.V.

0 - 2
DNHL 2. Liga - West

Nürnberg Knights vs Noris Vikings

0 - 5
DNHL 2. Liga - West

EHC Noris Warriors e.V. vs EC Eisbären Lauf 1b

1 - 2
DNHL 2. Liga - West

Trashers Nürnberg vs EC Eisbären Lauf 1b

0 - 3
DNHL 2. Liga - West

Trashers Nürnberg vs Noris Vikings

5 - 0
DNHL 2. Liga - East

Eagles Neumarkt vs Fighting Ducks Schwandorf

12 - 3
DNHL 2. Liga - East

UniHockey Bayreuth vs Crazy Ducks Bayreuth

4 - 7
DNHL 2. Liga - East

HC Vilspiraten Amberg e.V. vs Eagles Neumarkt

7 - 2
DNHL 2. Liga - East

Crazy Ducks Bayreuth vs UniHockey Bayreuth

1 - 3
DNHL 2. Liga - East

HC Vilspiraten Amberg e.V. vs Fighting Ducks Schwandorf

3 - 0
DNHL 2. Liga - West

Trashers Nürnberg vs Nürnberg Knights

7 - 4
DNHL 2. Liga - East

Eagles Neumarkt vs UniHockey Bayreuth

1 - 3
DNHL 2. Liga - West

EC Eisbären Lauf 1b vs Nürnberg Knights

5 - 0
DNHL 2. Liga - West

Noris Vikings vs Trashers Nürnberg

3 - 4
DNHL 2. Liga - East

Fighting Ducks Schwandorf vs Crazy Ducks Bayreuth

3 - 2
DNHL 2. Liga - West

Nürnberg Knights vs Trashers Nürnberg

0 - 5
DNHL 2. Liga - East

HC Vilspiraten Amberg e.V. vs Crazy Ducks Bayreuth

1 - 11
DNHL 2. Liga - West

EC Eisbären Lauf 1b vs Noris Vikings

7 - 1
DNHL 2. Liga - East

Crazy Ducks Bayreuth vs HC Vilspiraten Amberg e.V.

6 - 5
DNHL 2. Liga - West

EHC Noris Warriors e.V. vs Nürnberg Knights

1 - 6
DNHL 2. Liga - East

Fighting Ducks Schwandorf vs Eagles Neumarkt

2 - 6
DNHL 2. Liga - West

Noris Vikings vs EC Eisbären Lauf 1b

4 - 0
DNHL 2. Liga - West

Noris Vikings vs Nürnberg Knights

3 - 5
DNHL 2. Liga - East

HC Vilspiraten Amberg e.V. vs UniHockey Bayreuth

1 - 2
DNHL 2. Liga - West

EC Eisbären Lauf 1b vs Trashers Nürnberg

3 - 2
DNHL 2. Liga - East

Fighting Ducks Schwandorf vs HC Vilspiraten Amberg e.V.